art terapia

Arteterapia – to „ terapia przez sztukę”, „ terapia przez twórczość”, „twórcza terapia”.

Terapia przez sztukę sięga czasów starożytnych, kiedy mówiono o uprawianiu duszy, wskazywano

na lecznicze oddziaływanie muzyki oraz otoczenia – rzeźb, malarstwa, architektury. Obecnie termin arteterapia ponownie nabiera znaczenia i popularności, stosowany w dwóch znaczeniach: szerszym – jako terapia z wykorzystaniem muzyki, plastyki, choreografii, teatru, tańca, poezji, prozy itp., oraz węższym – przy pomocy sztuk plastycznych.

Arteterapia – jest wydobywaniem z dzieci, młodzieży sił oraz energii, które pomagają im we własnym rozwoju. Jest to poszukiwanie motywacji do procesu twórczego, w którym często dochodzi do głosu zjawisko katharsis (oczyszczenia). Stanowi ona bezpieczny i akceptowany przez dzieci i młodzież sposób wypowiedzi tego, co jest trudne do opisania słowami, jest odzwierciedleniem problemów i negatywnych emocji nagromadzonych i przechowywanych.

Cele główne arteterapii:

  1. Diagnoza pozwalająca rozpoznać potrzeby emocjonalne, poznawczo – rozwojowe oraz możliwości manualne u dzieci i młodzieży.
  2. Terapia polegająca na wzroście zdolności percepcyjno – poznawczych, emocjonalno – społecznych, socjalizacji, uzewnętrznianiu przeżyć i doznań, usprawnianiu możliwości ruchowych.
  3. Relaksacja pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji.1

Arteterapia w swoich oddziaływaniach przybiera następujące formy:

  • CHOREOTERAPIA- terapia za pomocą tańca i ruchu. Pozwala wyrazić doświadczenia emocjonalne, związane z bliskością dotykową, cielesną. Należy do technik terapeutycznych bardzo istotnych przy rozwiązywaniu problemów, które powstały w okresie wczesnego dzieciństwa, kiedy to komunikację werbalną zastępowała komunikacja ciała. Technikę choreoterapii stosuje się dla każdej grupy wiekowej.
  • MUZYKOTERAPIA – muzyka należy do bardzo cennych środków terapeutycznyh. Stosowana jest w terapii związanej z pokonywaniem barier interpersonalnych i rozwiązywaniem problemów emocjonalnych (wyrażanie i nazywanie emocji). W terapii stosuje się nagrania muzyczne, instrumenty oraz własny głos.
  • BIBLIOTERAPIA – terapia polegająca na rozbudzeniu wyobraźni, przeżywania losów bohaterów i wcieleniu się w ich postacie, przy jednoczesnym analizowaniu i rozwiązywaniu własnych problemów. W biblioterapii stosuje się albumy, publikacje literackie, a także książki.
  • DRAMATOTERAPIA – wykorzystywanie w terapii różnych form dramatu. Odgrywanie ról pozwala uczestnikom poznawać samych siebie, rozwijać wyobraźnię, uświadamiać sobie własne odczucia, przekonania, a także wypróbowywać nowe sposoby zachowań. Forma ta pozwala na uwolnienie się od wspomnień, niepokojów i lepsze zrozumienie siebie.
  • TERAPIA za pomocą sztuk plastycznych – wykorzystywanie różnorodnych technik plastycznych w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych. Dobranie właściwej techniki plastycznej pozwala na rozwiązanie istniejącego problemu. Stwierdzono, iż ten rodzaj terapii szczególnie polecany jest tym osobom, które czują się zdominowane i ograniczone przez innych, ponieważ technika ta dostarcza im przestrzeni i pozwala na swobodną twórczość.

Reklamy