Tadeusz Mazowiecki

Tadeusz Mazowiecki – Pierwszy premier III Rzeczypospolitej – niekomunistycznego rządu,kawaler Orderu Orła Białego, Ostatni premier PRL –  zmarł dziś nad ranem- miał 86 lat.

Urodził się 18 kwietnia 1927 r. w Płocku w  rodzinie znanego w mieście lekarza. W czasie okupacji niemieckiej patrzył na wysiedlenia i zbrodnie. W 1944 r. aresztowany został starszy brat, wywieziony do Stuthoffu, przepadł bez śladu. Krótko po wojnie Tadeusz Mazowiecki ukończył szkołę średnią – Małachowiankę w Płocku.

W Tadeusz Mazowiecki 1946 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Później rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Nigdy ich nie ukończył. Od 1945 roku do 1955 roku związany był z katolickim ruchem Pax.

W 1957 r. zakładał warszawski Klub Inteligencji Katolickiej a rok później został redaktorem naczelnym miesięcznika Więź. Pozbawiony możliwości kandydowania na urząd poselski, w 1976 roku związał się ściśle z ruchem opozycyjnym.

W sierpniu 1980 stanął na czele Komisji Ekspertów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, której zadaniem było wsparcie strajkujących w Gdańsku robotników w rokowaniach z władzą. Od 1981 roku był redaktorem naczelnym tygodnika Tygodnika Solidarność.

W końcu po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku został aresztowany. Aktywnie uczestniczył w rozmowach „Okrągłego Stołu” i stał się jednym z głównych architektów porozumienia, na mocy którego 4 czerwca 1989 odbyły się częściowo wolne wybory. W końcu we wrześniu 1989 r. stanął na czele pierwszego niekomunistycznego rządu polskiego po II Wojnie Światowej.

W wyborach prezydenckich pod koniec 1990 r. Mazowiecki nie wszedł nawet do drugiej tury, przegrał ze Stanisławem Tymiński,. Między 1991 do 1995 r. był przewodniczącym Unii Demokratycznej – późniejszej Unii Wolności.

W 1992 został Specjalnym Wysłannikiem ONZ w Bośni i Hercegowinie. W końcu w listopadzie 2002 odszedł z Unii Wolności i od 2005 został jednym ze współzałożycieli Partii Demokratycznej – demokraci.pl.

Wielokrotnie był nagradzany: doktor honoris causa Uniwersytetów: w Leuven, Genui, Giessen, Poitiers, Exeter, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego (1995), Złotym Orderem Herbu Bośni (1996), Orderem Legii Honorowej (1997), nagrodą Jana Nowaka-Jeziorańskiego (2004).

źródło money.pl

Tadeusz_Mazowiecki

Reklamy