Nie żyje Joanna Chmielewska

Joanna Chmielewska, właśc. Irena Barbara Kuhn z domu Becker (ur. 2 kwietnia 1932 w Warszawie, zm. 7 października 2013) – polska pisarka, autorka powieści sensacyjnych, kryminalnych, komedii obyczajowych, a także książek dla dzieci i młodzieży.

Nie żyje Jo­an­na Chmie­lew­ska – in­for­mu­je TVP Info. Pi­sar­ka zmar­ła w wieku 81 lat. – Okre­śli­ła­bym swoje po­wie­ści jako sen­sa­cje hu­mo­ry­stycz­ne. Bar­dziej czy mniej kry­mi­nal­ne, ale hu­mo­ry­stycz­ne. Nie tylko w samej war­stwie ję­zy­ko­wej. Hu­mo­ry­stycz­ność ota­cza­ją­ce­go świa­ta prze­ni­ka do mojej prozy. To nie jest sa­ty­ra, tylko pre­zen­ta­cja kre­tyń­stwa dzie­ją­ce­go się wokół nas – mó­wi­ła Chmie­lew­ska w jed­nym z wy­wia­dów.

image_gallery

 

więcej >>

Na podstawie jej powieści

Całe zdanie nieboszczyka

Lekarstwo na miłość

Romans wszechczasów

Reklamy