Granice …

Przyklejam mój stary tekst z innego blogu. Warto do tego wrócić …

Antoni Kępiński

Istnieją pewne granice przeżyć ludzkich i bezkarnie nie można ich przekraczać; jeśli się to stanie, gdy wyjdzie się „poza”, wówczas już nie ma powrotu do dawnego.
Zmienia się coś w zasadniczej strukturze; człowiek już nie jest ten sam, co kiedyś.
fragmenty z moich warsztatów …
Dziś nadszedł czas na granice. Od dłuższego czasu patrzę jak ludzie funkcjonują i moje przerażenie rośnie.
Ludzie…
 1. Nie rozmawiają ze sobą tylko wylewają stek wyrazów, które w większości nie mają dla nich znaczenia.
 2. Mają problemy znajomością swoich stanów emocjonalnych i nazwaniu ich.
 3. Nie potrafią wyznaczać swoich granic i szanować innych.
To jest przerażające.
Jakie mamy granice oprócz geograficznych …
 Granice psychologiczne rozumiane jako szanowanie własnych pragnień, potrzeb, wartości poszukiwanie właściwych form wyrażania ich w życiu.
 Granice w pracy – odnoszą się do przełożony pracodawca i wyznaczają zakres praw i obowiązków ale także granice psychologiczne oraz tak zwane normy kulturowo – społeczne .
 Twoje granice  wewnętrzne dają Ci poczucie, że dobrze wiesz:
 •  co myślisz
 • czujesz
 •  o czym decydujesz sam,
 • co możesz zrobić
 • czego nie zrobić
 Posiadając dobrze określone granice szanujesz granice innych
I tak …
 •  Systemy granic są niewidzialnymi i symbolicznymi „płotami”, mającymi trzy cele:
 1) powstrzymują ludzi przed wkraczaniem na nasz teren i nadużywaniem nas,
  2) powstrzymują nas od wchodzenia na teren innych ludzi i nadużywania ich,
 3) umożliwiają każdemu z nas osiągnięcie poczucia „kim jesteśmy”.
 •  Systemy tych granic składają się z dwóch części: zewnętrznej i wewnętrzne
 •  Wyznaczanie granic możliwe jest tylko wtedy, gdy istnieje przestrzeń, którą te granice chronią
 • Jak: niekorzystne dla siebie relacje
 • Przestrzeń Osobista stanowi naszą tożsamość, to różne sfery naszego życia, składające się na jego bogactwo. Nasze życie rodzinne, towarzyskie, kariera zawodowa, pasje, aktywność społeczna.
 Zawsze postawienie granic wiąże się z ryzykiem utraty relacji – drugiej stronie może się to nie spodobać.
Granice …
 Ludzie, którzy wyrośli w dysfunkcjonalnych rodzinach, zwykle cierpią na różnego rodzaju upośledzenie swoich granic i albo brak im zdrowej osłony, albo jest ona nadmierna. Rezultatem takiego rodzicielstwa mniej-niż-opiekuńczego są cztery podstawowe rodzaje upośledzeń systemu granic:
 brak granic,
 uszkodzenie granic,
 mury zamiast granic,
 przerzucanie się od murów do braku granic, a także z powrotem.
 Ludzie, którzy nie posiadają swoich granic, nie mają poczucia, że ktoś ich poniża lub że oni kogoś poniżają. Tacy ludzie mogą mieć trudności z powiedzeniem „nie” lub z osłonięciem się przed innymi. Pozwalają innym wykorzystywać się fizycznie, seksualnie, emocjonalnie lub intelektualnie, nie wiedząc, że mają prawo powiedzieć: „Przestań. Nie dotykaj mnie” lub „Nie jestem odpowiedzialny za to, co czujesz i myślisz lub jak się zachowujesz”.
Reklamy