Reifikacja

Nie wiem czy można powiedzieć, że jest to problem, bo nie jestem zwolenniczką słowa „problem”. Często nadajemy znaczenie zadaniom do wykonania miano „problem”, a tak naprawdę jest zadanie. Matematyczne z jedną albo dwoma niewiadomymi. Problem, jest praktycznie nie rozwiązywalny i pozostaje zapobieganie skutkom. Problem = się jakiś kataliz, działanie żywiołów nad którymi nie zaoponowaliśmy i jak się powtórzą, też będzie trudno zapanować. Jeśli pojawia się jakaś choroba, to:

  1. możemy minimalizować straty dla organizmu
  2. zmniejszyć ryzyko wystąpienia
  3. dokonywać zmian powodujących poprawę zdrowia

Jak widać i w tym wypadku możemy coś zrobić. Jednak nie zawsze mamy w tym czynny udział. Zadanie z wieloma niewiadomymi możemy po prostu rozwiązać. Wyznaczyć drogę działania i przygotować „zestaw szybkiego reagowania” w przypadku pojawienia się podobnej sytuacji.

Zadanie daje nam możliwość psychologicznego rozwiązania. Jest to praca do wykonania. W przypadku słowa „problem” pojawia się przeszkoda, która praktycznie nie można rozwiązać. Problem bardzo mocno wiąże się z zagadnieniem patologicznym a ja zawsze z patologią miałam pod górkę.

Postanowiłam używać określenia „zjawisko”, bo

  1. jest to anomalia, którą należy zdiagnozować, określić i zrobić wszystko aby zapobiegać
  2. nie posiada podłoża do zdrowego funkcjonowania – a więc jeśli nazwiemy je zjawiskiem, odciążymy znaczenie, co umożliwi stworzenie lepszego działania

W kategorii „reifikacja” będą się pojawiać informacje, krótko …

Reifikacja

Reifikacja, urzeczowienie, uprzedmiotowienie, kategoria antropologii filozoficznej, oznaczające utrwalenie idei, myśli, pracy, czynu człowieka w wytworach materialnych, stanowiących byt od niego niezależny.

Reifikacja może stać się siłą obcą, wyalienowaną, gdy wytwór taki dostanie się we władanie innego człowieka, a sam wytwórca, reifikator, nie może nim rozporządzać zgodnie ze swoją wolą.

Reifikacja dotyczy osób oraz zwierząt.