wskazówki …

Jakoś tak znów spotykam się z przejawami molestowania dzieci …Wskazówki świadczące o tym, że dziecko mogło doświadczyć coś złego:

  • Dziecko unika któregoś członka rodziny bądź kontaktu z innym dorosłym
  • Próbuje powiedzieć o zdarzeniu niebezpośrednio (np. wspomina, że ktoś chciał, żeby dochowało tajemnicy)
  • Opisuje zachowania osoby dorosłej wskazujące na to, że ta osoba próbowała je uwieść
  • Dziecko jest przygnębione i wycofane, ma problemy ze snem
  • Skarży się na dolegliwości fizyczne, które nie mają medycznego potwierdzenia
  • Przejawia dolegliwości mogące wskazywać na wykorzystywanie, np. ból w okolicach genitaliów czy odbytu
  • Nagle zaczyna mieć problemy związane ze szkołą – nie chce do niej chodzić, ma problemy z koncentracją uwagi czy z nauką
  • Zaczyna zachowywać się agresywnie
  • Przejawia nietypowe zachowania seksualne (np. publiczna masturbacja czy wypowiadanie się o seksie w dziwny sposób, inaczej niż do tej pory, wykazuje wiedzę seksualną nieadekwatną do wieku)
M. Ożarowska,
Wykorzystywanie seksualne dziecka: istota zjawiska, objawy, skutki
1.Specyficzne objawy somatyczne:
•urazy zewnętrznych narządów płciowych
•uroki odbytu i okołoodbytnicze
•urazy pochwy, przerwanie błony dziewiczej
•infekcje
•ciąża
2.Niespecyficzne objawy somatyczne:
•bóle głowy
•bóle brzucha
•nudności
•wymioty
3.Uogólnione objawy psychologiczne:
•zaburzenia snu
•lęki nocne, koszmary senne
•lęki, fobie
•depresja, przygnębienie
•niska samoocena
4.Zaburzenia zachowania:
•agresja
•przestępczość
•problemy szkolne
•nadpobudliwość ruchowa
•zachowania agresywne (niedojrzałe)
•zachowania autodestrukcyjne
•izolacja od wybranych osób (otoczenia)
5.Zaburzenia seksualne:
•erotyzacja
•patologiczna masturbacja
•zachowania prowokujące (dorosłych, rówieśników)
•twórczość erotyczna dziecka, słownictwo
6.Objawy złożone
93
HORYZONTY PSYCHOLOGII, 2011, TOM 1, NUMER 1 – ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE
M. Ożarowska,
Wykorzystywanie seksualne dziecka: istota zjawiska, objawy, skutki
4.
Zaburzenia zachowania:
•agresja
•przestępczość
•problemy szkolne
•nadpobudliwość ruchowa
•zachowania agresywne (niedojrzałe)
•zachowania autodestrukcyjne
•izolacja od wybranych osób (otoczenia)
5.Zaburzenia seksualne:
•erotyzacja
•patologiczna masturbacja
•zachowania prowokujące (dorosłych, rówieśników)
•twórczość erotyczna dziecka, słownictwo
6.Objawy złożone
Tak szerokie spektrum symptomów wskazuje na możliwość różnorodnego ichwspółwystępowania. Zatem znajomość objawów oraz wnikliwa obserwacja zachowania dziecka i słuchanie tego co mówi, ułatwia rozpoznanie wykorzystania seksualnego. Dobrym wskaźnikiem – jak pisze Beisert (2004) – zwiększającym prawdopodobieństwo nadużycia jest adekwatność objawów w stosunku do wieku
dziecka, a także łączenie się ze sobą symptomów pochodzących z różnych podgrup zaburzeń somatycznych, psychologicznych behawioralnych. Przy czym na leży pamiętać, iż występowanie tylko jednego objawu nie zmniejsza prawdopodobieństwa wykorzystania.
Doznawane uczucia Doświadczenie przemocy seksualnej jest mocno urazowym przeżyciem,zwłaszcza dla dziecka. Odpowiedzią na nie są różnorodne uczucia, jakie mu towarzyszą.
Najczęściej są to:
•strach,
•lęk,
•przerażenie,
•poczucie winy,
•wstyd,
•złość,
•gniew,
•poczucie pustki,
•samotność,
•smutek
•przygnębienie,
•poczucie zagubienia,
•poczucie bezsilności i bezradności,
•poczucie zbrukania, bycia złym,
•przyjemność.
nic więcej nie jestem wstanie napisać …
Reklamy