dysssssssssssssssss

Sprawdzając statyki bloga zauważyłam, że nie tylko psychologia lubi słowa sugerujące o dysfunkcji. Mam nawet głębokie przekonanie, że samo słowo zaczynające się na literę d… budzi zainteresowania.

Wiemy dziś, że nie tylko dzięki psycholingwistyce i psychologi emocji, że język nie stanowi tylko formy komunikacyjnej. Język stanowi informacje. Pierwotny przekaz służy przede wszystkim ostrzeganiu przed niebezpieczeństwem, czego efektem mamy do czynienia z tak zwanym językiem „negatywnym”. Czyli im więcej używasz negacji i agresji może sobie odpowiedzieć na jakim etapie jesteś, człowieka współczesnego – czy człowieka z początku rozwoju.

Ze słów na dys… to przypomina mi się słowo będą ściśle zakorzenione w metodologii.

Dystrybuanta – i aby było tego mało jest funkcją rzeczywistą jednoznacznie wyznaczającą rozkład prawdopodobieństwa. I tak powiem na tym się kończy moją wiedza i znajomość z tą „panią”- myślę, że Atena nie była by zadowolona z mojej ignorancji matematycznej…

Reklamy