dzień trzeci

Cytat dnia

Po­dej­mo­wane de­cyz­je są ma­nifes­tacją osobowości.

Marek Edelman

Sfumato Twórczego Rozwoju3 więcej>>

prez_parasol

Reklamy