Syndrom Pani Domu

dnia

Czyszcząc mój komputer wciąż odnajduję róże, różności. Pojawił się fragmenty książki wydanej w 1963 roku książki Betty Friedan „The Feminine Mystique”, z rozdziałów 1, 3, 12 i 14. W tekście zachowano tytuły rozdziałów.

Betty Friedan
(1921), feministka, działaczka społeczna i pisarka amerykańska. Jedna z ikon amerykańskiego feminizmu drugiej fali, m.in. dzięki wydanej w 1963 roku Mistyce kobiecości.

Warte przeczytania. Friedan_Mistyka kobiecości-1Friedan_Mistyka kobiecości-2Friedan_Mistyka kobiecości-3 Friedan_Mistyka kobiecości-4 Friedan_Mistyka kobiecości-6 Friedan_Mistyka kobiecości-7 Friedan_Mistyka kobiecości-8

Reklamy