Maria Magdalena

wm

Czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę na scenerię Zmartwychwstania? Jak na szowinistyczną religię jest coś zaskakującego. A mianowicie KOMU pokazuje się Jezus jako pierwszym.

Mateusz 28; 1- 10. Ukazuje się Niewiastą.

Mark 16; 9. Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie.

Łukasz 24; 10 nie mówi bezpośrednio, jednak wymienia, jako pierwsze Kobiety Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba

Jan 20; 14-16 tu znów ukazuje się, jako pierwszej Marii Magdalenie.

Ja nie będę podążać drogą wyznaczoną przez Dona Brown’a – nie powiem, książka mi się podobała, choć już pod sam koniec chyba zabrakło mu pomysłu, bo zaczął nie miłosiernie tworzyć.

Maria Magdalena ukazuje się wcześniej kilka krotnie. Najważniejszy obraz, jaki pamiętamy jest bardzo erotyczny. Nawiązuje do bliskości i wielkiego uczucia, jakie istniało. Maria Magdalena namaszcza Jezusowi stopy olejkiem. Gest zarezerwowany dla bliskich sobie osób. Zostaje Ona zaatakowana przez Judasza, gdzie Jezus staje w Jej obronie. Mocno i wyraźnie.

Czas Zmartwychwstania – „najpierw Marii Magdalenie”. Rodzi się pytanie, dlaczego właśnie Jej? Odpowiedź jest bardzo prosta tylko serce kobiety, które kocha jest wstanie zobaczyć, uwierzyć i zrozumieć. Naturą kobiety jest miłość. Już od najwcześniejszych chwil swojego życia pragnie i jej szuka. Kiedy ufa sobie i nie daje się w manipulować w gry męskie.

Jezus przyszedł na początek do tej, która kocha.

Reklamy