Merytneith

dnia

Zaczynamy spotkanie z Kobietami 🙂

Merytneith – 2960 r. p.n.e

Pierwsza znana z imienia kobieta, która rządziła Egiptem. Regentka w imieniu syna, faraona Dena z I dynastii. Najsilniejszym dowodem, że była władcą Egiptu stanowi jej grób znajdujący się na tej samej skale, na której chowano tylko królów tego okresu. Merneith Ukochana przez Neith, stela zawiera symbole tego bóstwa. Inne dowody:

  • Nazwa Merneith jawi na pieczęci znalezionej w grobie jej syna, Dena. Pieczęć obejmuje Merneith na liście pierwszych królów dynastii. Nazwa Merneith była tylko nazwa kobiety znajdującej się na liście..
  • Merneith została zawarta na Kamieniu z Palermo – zawierający zapisy Królów Dynasti
  • Przedmioty z wielkim mastaby w Sakkarze, gdzie jej nazwisko zostało znalezione w inskrypcje na kamiennych naczyniach, słoikach, a także wrażenia z fok. W szczególności, jest jedna uszczelka z Sakkara
  • Obudowa Merneith. Jest to grupa z grobów na cmentarzu przy Shunet el-Zebib. Groby te są datowane na czasie Merneith.

l

Reklamy