choreoterapia

opinie>>

Choreoterapia to jedna z form terapii przez sztukę (arteterapii), to spotkanie się ze swoim wnętrzem poprzez ruch i taniec – swobodny, naturalny niczym niewymuszony. Jedynie inspirowany muzyką, podpowiedziami prowadzącego zajęcia i informacjami pochodzącymi z własnego ciała. To ostatnie  jest najważniejsze.                                           

Choreoterapia – obejmuje oddziaływanie za pomocą tańca. Terapia tańcem wywodzi się z nurtu tańca współczesnego. Nie jest to taniec rozumiany w kategoriach figur czy kroków. Jest to rodzaj tańca twórczego, spontanicznego…można powiedzieć taniec wnętrza.


Taniec w parze.

Ekspresja ruchowa wypływająca z naszego środka to odpowiedź na to, co nas spotyka, na co dzień. Dla jednych będzie to rozładowanie napięć i stresów, dla innych będzie to spotkanie się ze sobą, a dla kolejnych będzie to czas dobrej i przyjemnej zabawy ze sobą i z innymi. Niemniej choreoterapia spełnia swoje zadania bez lub z udziałem naszej świadomości, które odczuwamy z czasem, nawet, jeśli wcześniej ich nie zakładaliśmy.

Przygotowania do tanecznego układu.

CELE I ZADANIA:

– otwarcie się na siebie i swoje potrzeby,

– zwiększenie świadomości siebie – rozpoznanie i bezpieczne wyrażanie uczuć,

– świadomość własnego ciała, jego potrzeb i granic,

– akceptacja siebie i swojego ciała,

– wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie,

– stworzenie możliwości do odreagowania napięcia i stresu,

– uspokojenie, rozluźnienie, ale też wzrost energii życiowej,

– wzrost sprawności fizycznej i ruchowej, ćwiczenie poczucia rytmu i harmonii,

– poprawa kontaktów interpersonalnych w relacjach z ludźmi,

– tworzenie spójnej osobowości i integracji psychofizycznej,

– pomaganie w rozwoju ciała, doskonalenie ruchów poprawiając ich wyrazistość i elastyczność,

– kształcenie wyobraźni i pamięci ruchowej.

Tańczące dzieci z dodatkowym atrybutem – pomponami. 

Zajęcia ruchowe przy wykorzystaniu chusty animacyjnej, wachlarzy

ŚRODKI REALIZACJI:

– przedstawianie ruchem treści słyszanej melodii;

– wykonywanie ćwiczeń rytmiczno – ruchowych przy     zabawach rytmicznych;

– improwizacje ruchowe;

Reklamy