Samosabotaż – wirus w umyśle

Według Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN wirus to: „program napisany tak,
aby po uruchomieniu dołączał swoją treść do treści innych programów zapisanych
w komputerze, poza rozmnażaniem może wykonywać inne złośliwe (np. zamazanie ekranu
monitora) i destrukcyjne (np. wykasowanie danych z dysku). Przenoszenie wirusów następuje
m.in. za pośrednictwem „zarażonych” dyskietek i sieci komputerowych. Zwalcza się
je za pomocą programów antywirusowych.”

Sabotaż- deorganizowanie pracy przez umyślne uchylanie się od niej lub świadome, wadliwe wykonywanie jej przez uszkadzanie, niszczenie środków produkcji, działanie mające na celi przeszkodzenie w realizacji jakiegos planu.

Na umysł jest programem a jak każdy program możemy modyfikować, przemieniać. Może on nam pomagać wzrastać, rozwijać i dostrzegać piękno świata. Czasem jednak w nasz umysł wkrada się wirus. Jak widzimy w definicji wykonuje on różne złośliwości. Ale jak każdy wirus można go zlokalizować a następnie wyeliminować i pozostałe miejsce zaleczyć.

Czy jest łatwe – nie

Czy jest to możliwe – tak.

Dlaczego nie jest łatwe.  Po pierwsze przez lata pielęgnowaliśmy nasz system wartości. Postawa naszego ciała o tym mówi. Słowa nasze wytworzyły odpowiednią stylistykę autoagresji i agresji. Przywdzialiśmy negatywne emocje, niczym szaty i udowadniamy sobie i innym, że fałszywe emocje są prawdziwymi. Nasze autoagresywne budzi agresywne zachowania także do innych. Taka triada słowno-emocjonalno -zachowaniowa   buduje się latami. Nie dziw się więc, że nie jesteś czegoś wstanie zmienić z dnia na dzień. Jeśli coś budowałeś latami potrzebujesz kilku miesięcy aby się zmienić.

Częste przejawy wirusa to zrzucanie odpowiedzialności.

  1. Obwinianie innych – to jedn z ulubionych mechanizmów obronnych – w końcu musimy zachować twarz, przed samym sobą, innymi i Bogiem.  – ja może nie jestem doskonały jednak to jest winna Pani X i Pana Y, bo gdy oni się zmienili to ja na pewno bym tego nie robił. Ja jestem fer i muszę to zrobić aby oni się nauczyli. To oni źle wykonują pracę a cała wina spada na mnie. Kiedy obwiniamy innych za ich nastawienie, czy też zachowanie dajemy im możliwość kontroli naszego życia, a siebie widzimy jako ofiarę. Wielu ludzi ma nieokreślone cele i wydaje się,
    że żyją od jednego problemu do następnego. Konsekwentnie marnują swój czas.

Znajdź więc czas, aby wypisać trzy najważniejsze cele swojego życia:

  • Po pierwsze skup się na swoich stosunkach międzyludzkich,
  • po drugie na pracy i finansach,
  • po trzecie na samym sobie (równowaga jest podstawą zdrowego życia).

Teraz pomyśl o tym, jak spędzasz swój czas. Czy to współzawodniczy z twoimi celami lub czy spędzasz go realizując cele innych. Określenie tego, co chce się mieć z życia jest pierwszym krokiem. Koncentracja jest niezbędna do świadomego przeżycia swojego życia. Bez posiadania dobrych informacji, nie możemy zobaczyć rzeczy, takimi jakimi są naprawdę
– zobaczymy je takimi, jakimi myślimy, że są.

 2. Informacja jest siłą, którą zawsze powinniśmy mieć po swojej stronie.

Niedokładne zebranie  informacji jest kolejnym sposobem dla wielu ludzi na samosabataż. Często sumują rzeczy, które nie są prawdą lub swoje decyzje opierają na przeczuciach, odczuciach, impulsach bez względu na fakty. Samosabotażyści dążą do tego, żeby otaczać się zniechęconymi (nastawionymi negatywnie) ludźmi. Ich pole widzenia jest zaraźliwe i niszczy poczucie własnej godności osób ze środowiska. W końcu w kupie zawsze raźniej. Sudzie sukcesu szukają ludzi myślących sukcesem.

Zadaj sobie pytanie

Jacy ludzie są wokół nas? Czy pomagają oni nam czuć się dobrze? Czy też są to ludzie, którzy nas ograniczają? Jeśli świat wokół nas jest negatywnie nastawiony, to wszystko wskazuje na to, że my również będziemy tacy. Inaczej jest, gdy wokół mamy ludzi nastawionych pozytywnie, którzy podnoszą nas na duchu, poprawiają nasze samopoczucie. Pamiętajmy,
że możemy wybierać ludzi, z którymi spędzamy czas.
Negatywne myślenie jest także sposobem na to, aby trzymać się z tyłu. Tacy ludzie zbyt często czują, że zawiodą, za każdym razem, gdy zaczynają robić coś nowego. Czego oczekujemy od naszego życia? Czego oczekujemy od naszych relacji międzyludzkich, od pracy i od samego siebie?

cdn…